POČETNA OPŠTI USLOVI GARANCIJA REPORTAŽE LAVLI PUTOVANJA KONTAKT
   
Kursna Lista | 1 € = 117.37 RSD
SINDIKAT UPRAVE SRBIJE
LETO 2023
DUBAI- 6 dana/4 noćenja
EVROPSKI GRADOVI
AVIO PREVOZ-INDIVIDUALNI POLASCI
KARNEVAL U VENECIJI 2023
USKRS
1.MAJ
IZLETI
IZLETI PO SRBIJI
AVIO PREVOZ-GRUPNI POLASCI
SMS REZERVACIJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE


Prijavite se na newsletter


   GARANCIJA

 GARANCIJE PUTOVANJA

 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000 eura, kojom se za slučaj


A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:
1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
4.potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;


B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:
1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i
2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.
Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0029/2020 od 14.01.2021. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14,

Broj bankarske garancije L/G 28543/21 od 15.01.2021. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD.i aneks od 01.09.2021.


Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

 

 


   
TA LAVLI TRAVEL
Beograd, Budimska 7
www.lavli.rs
Telefon: 011 3290 988
Fax: 011 2769 188
e-mail: info@lavli.rs
POČETNA | OPŠTI USLOVI PUTOVANJA | REPORTAŽE | KONTAKT IZRADA SAJTOVA ADVIOLA
PUTOVANJA.RS
Početna Usluge Reference Opsti uslovi poslovanja Foto galerija Avio karte Kontakt