POČETNA OPŠTI USLOVI GARANCIJA REPORTAŽE AVIO KARTE KONTAKT
   
Kursna Lista | 1 € = 117.57 RSD
VAŽNO OBAVEŠTENJE
LETO 2020
LAST MINUTE
EVROPSKI GRADOVI
IZLETI
IZLETI PO SRBIJI
AVIO PREVOZ-INDIVIDUALNI POLASCI
SMS REZERVACIJE


Prijavite se na newsletter


   GARANCIJA

 

POTVRDA GARANCIJE PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju turističkih putovanja u visini 400.000,00 eura, kojom se obezbeđuju u slučaju  insolventnosti:

 - troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja  u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska

 - potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao:

 - potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,

 potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja .

U slučaju  štete nanete putniku:

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao,

-potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja

Polisa osiguranja br. POL-00430949  od 01.01.2020-01.10.2020 . god.osiguravajuće kompanije „SAVA NEZIVOTNO OSIGURANJE."a.d.o. Beograd, Bul. Vojvode Misica 51, 11000 Beograd . (U slučaju insolventnosti putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača, na tel. br. +381113644888 ili e.mail: office@sava-osiguranje.rs, i -ili Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka. U slučaju štete nanete putniku, putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i zakonom RS.(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.)

 


   
TA LAVLI TRAVEL
Beograd, Budimska 7
www.lavli.rs
Telefon: 011 3290 988
Fax: 011 2769 188
e-mail: info@lavli.rs
POČETNA | OPŠTI USLOVI PUTOVANJA | REPORTAŽE | KONTAKT IZRADA SAJTOVA ADVIOLA
PUTOVANJA.RS
Početna Usluge Reference Opsti uslovi poslovanja Foto galerija Avio karte Kontakt